Oferujemy stały nadzór oraz kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W tym zakresie zapewniamy:
- okresowe wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach i na terenie firmy,
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu ppoż. (teoria i praktyka),
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji,
- kompleksowe prowadzenie dokumentacji przeciwpożarowej firmy,
- nadzór nad okresowymi przeglądami podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i urządzeń przeciwpożarowych,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- współpracę w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
- współpraca z innymi instytucjami oraz właściwymi terytorialnie Powiatowymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej.