Oferujemy profesjonalne usługi montażu i instalacji biernych systemów przeciwpożarowych we wszystkich sektorach budownictwa.

W zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej stosujemy system zabezpieczeń HILTI:
- zabezpieczenie wszelkich przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach,
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych i budowlanych,
- zabezpieczenie przewodów elektrycznych, torów, koryt i przejść kablowych,
- zabezpieczenie rur palnych i niepalnych przechodzących przez ściany,
- instalowanie ogniochronnych systemów zabezpieczeń dla wentylacji i klimatyzacji.

Posiadamy wymagane certyfikaty HILTI.