Drzwi i bramy przeciwpożarowe pełnią istotną funkcję podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Umożliwiają sprawną i bezpieczną ewakuację z pomieszczeń objętych pożarem. Bardzo ważną funkcją jest zabezpieczenie pozostałych części budynku przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi drzwi i bramy przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom serwisowym nie rzadziej niż raz lub dwa razy do roku, zgodnie z zasadami i w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi urządzeń.

Świadczymy usługi z zakresu:
- montażu drzwi i bram przeciwpożarowych
- opracowania dokumentacji powykonawczej
- konserwacji i serwisu istniejących drzwi i bram

Po zakończonej usłudze zapewniamy profesjonalny serwis pogwarancyjny zakończony protokołem przeglądu.