Projektujemy oświetlenie awaryjne zgodnie z  PN-EN, wytycznymi SITP oraz zaleceniami producentów. Projekt uwzględnia istniejące i proponowane drogi ewakuacji, miejsca stanowiące przeszkody przy ewakuacji oraz rozmieszczenie dotychczasowych urządzeń ppoż.

Gwarantujemy dostawę i montaż sprzętu produkowanego przez wiodących producentów, posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Wykonujemy instalacje z oprawami awaryjnymi LED, świetlówkami z autonomicznym zasilaniem bateryjnym oraz systemy oparte o baterie centralne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych w związku z czym podlegają corocznym przeglądom technicznym zgodnie z instrukcją ustaloną przez producenta.

Wykonujemy coroczne pomiary oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Pomiary wykonywane są zgodnie z PN-EN przy użyciu urządzeń posiadających aktualną kalibracją. Po wykonaniu pomiarów sporządzany jest protokół pokontrolny.