Samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone jest to gaszenia ciał stałych, np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin oraz łatwopalnych cieczy, gazów, pyłu węglowego i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się stałej obsługi (magazyny farb i olejów, towarów łatwo zapalnych, rozdzielniach elektrycznych itp.)

 

 A   B   C

 

Podstawowe cechy:

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą

- zawór ampułkowy uruchamiany w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu

- prosta obsługa

                                                                                                 - niezawodność w działaniu

Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i posiada pozytywnę opinię KGSP w Warszawie.

Produkowane w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

 

Dane techniczne:

Masa środka gaśniczego 4 kg
Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar
Ciśnienie robocze zbiornika 15 bar
Temperatura uruchomienia +68°C