Sygnalizacja SAP ma na celu wykrycie pożaru we wstępnej fazie rozwoju, dzięki czemu istnieje możliwość ugaszenia pożaru w zarodku przy wykorzystaniu ręcznych środków gaśniczych.

System Alarmowania Pożarowego stanowi szereg czujek dymowych i innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach przekazywanych sygnał do centrali.Instalacje ppoż. powinny sprawnie współgrać w celu zachowania sprawności całego systemu, dlatego zapewniamy:
- projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych
- instalacje systemu sygnalizacji pożaru
- opracowanie dokumentacji powykonawczej
- konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
- przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji przeciwpożarowych

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.

Po zakończonej usłudze zapewniamy szkolenie dla pracowników oraz profesjonalny serwis pogwarancyjny zakończony protokołem przeglądu oraz wpis do książki eksploatacji urządzenia.

Pracujemy na systemach: Polon-Alfa, Bosch, Esser, Siemens, Schrack, Notifire, D+H, Mercor, AFG, Aritech, Essmann, Paradox, DSC, Satel, Algorinet.