Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia gaśnicze powinny być poddawane czynnościom konserwacyjnym i przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz na rok, uwzględniając przy tym okresy zawarte w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu określonych przez producenta.

Potwierdzeniem wykonania przeglądu jest umieszczenie na gaśnicy kontrolki serwisowej informującej o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu. Całość usługi udokumentowana jest protokołem.
Wszelkie czynności serwisowe wykonywane przez naszą firmę są zgodne ze standardami i wytycznymi określonymi przez producentów gaśnic oraz w sposób gwarantujący zachowanie sprawności technicznej podręcznego sprzętu gaśniczego każdego rodzaju. Najwyższy standard świadczonych usług osiągamy dzięki wykorzystaniu podczas przeglądów technicznych i remontów podręcznego sprzętu gaśniczego wyłącznie dedykowanych im środkom gaśniczym i częściom zamiennym zgodnie z zatwierdzonym wzorem gaśnic.
Firma PROTOS Technika Pożarnicza jest autoryzowanym dystrybutorem oraz autoryzowanym serwisem KZWM OGNIOCHRON S.A. – lidera na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego w Polsce, obecnego również na rynkach europejskich www.ogniochron.eu Nieprzerwanie od 2002 roku uzyskujemy autoryzację na wykonanie czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego wyprodukowanego przez KZWM OGNIOCHRON S.A. (zapraszamy do zakładki Certyfikaty).

Podstawa prawna: §3 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Rok 2009 Nr 109 Poz. 719) wskazuje:

• Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

• Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.