Zapewniamy przeprowadzanie okresowych prób ciśnieniowych węży hydrantowych stanowiących niezbędne wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

Wąż hydrantowy powinien być poddawany raz na 5 lat próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą w zakresie konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Po zakończeniu badania sporządzany jest „protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych” będący potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawa prawna: §3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Rok 2009 Nr 109 Poz. 719)